• Alle producten zijn toegevoegd aan jouw winkelmandje.

Disclaimer en Privacy

KYNDA spant zich in om de informatie op haar website zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de website geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

AANSPRAKELIJKHEID

Het bezoek aan de website van KYNDA is voor eigen rekening en risico. KYNDA sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
KYNDA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. KYNDA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

KYNDA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan leveranciers van KYNDA, aangeboden informatie op de site van KYNDA, waaronder ook en in ieder geval te verstaan materiaal afkomstig van gebruik van systemen van KYNDA. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

KYNDA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan leveranciers van KYNDA, aangeboden – informatie op de website van KYNDA. KYNDA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van KYNDA.

HYPERLINKS

De website bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van KYNDA liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. KYNDA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

AUTEURSRECHT

Op de website rust een auteursrecht van KYNDA. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/ of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kun je contact opnemen met KYNDA: info@kyndalight.com.

PRIVACY

KYNDA respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je met jouw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door KYNDA worden gebruikt voor marketing doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stem je met dit gebruik hiervan in.

TOEGANG

KYNDA behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar website of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan KYNDA de toegang tot de website monitoren.